گفتگو با «فائضه غفار حدادی»، نویسنده كتاب كودك و نوجوان در برنامه «كتاب فرهنگ»

فائضه غفار حدادی: از ظرفیت عظیم دفاع مقدس، در حوزه كتاب كودك و نوجوان، بخوبی بهره نگرفته ایم.

1402/07/08
|
10:41

فائضه غفار حدادی، نویسنده كتاب كودك و نوجوان در حوزه ادبیات دفاع مقدس، درگفتگو با برنامه «كتاب فرهنگ» گفت: علی رغم ظرفیت بسیار عظیم دفاع مقدس، در حوزه كتاب كودك و نوجوان، نتوانسته ایم متناسب با نیازهای آنها عمل كنیم و بیشتر به «ساده سازی جملات كتاب های بزرگسال، برای كودك و نوجوان» پرداخته‌ایم درحالیكه ظرفیت این حوزه، هم در زمینه قهرمان سازی و هم در زمینه مفاهیم فراگیر و جهانشمولی چون «حب وطن» كه مخاطب عام و فراگیر دارد و به ایجاد وحدت بیشتر میانجامد، كمتر پرداخته‌ایم.
وی همچنین «معرفی قهرمانان دست نیافتنی» را چالش دیگر در حوزه كتاب كودك و نوجوان در زمینه دفاع مقدس عنوان كرد و گفت: در زمینه قهرمان سازی، خیلی اوقات بخاطر معرفی قهرمانان دست نیافتنی، ارتباط نوجوان با این قهرمانان قطع می‌شود، درحالی كه قهرمانان دفاع مقدس ما مردمانی كاملا معمولی و دارای شخصیتهای سیاه و سفید بودند، كه اگر بصورت واقعی برای بچه ها معرفی شوند، ارتباطشان با قهرمانان شكل می‌گیرد و در پی آن، تشابه سازی و همذات پنداری و تاثیر مدنظرمان حاصل می‌شود.
وی با اشاره به اهمیت نیاز سنجی مخاطبان گفت: نوجوان امروز به وفور در معرض كتاب‌های ترجمه‌ با موضوعات جذاب هست و در این رقابت شدید برای جلب مخاطب، علاوه بر توجه به محتوا، مخاطب شناسی، و توجه و تاكید بر جذاب نویسی، نثر قوی، و فرم قوی ضروری است.

دسترسی سریع