نگاهی به چگونگی ارتقا فرهنگ در «خشت اول» رادیو فرهنگ

برنامه رادیویی «خشت اول»پنجشنبه 18خرداد ماه ، با موضوع «چگونگی ارتقا فرهنگ»از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

1402/03/18
|
09:41

در برنامه این هفته « خشت اول» دكتر مسطوره السادات مدرسی، كارشناس روانشناس تربیتی به عنوان كارشناس برنامه درباره چكونگی ارتقا فرهنگ صحبت می كند.
در جهان امروز، موقعیت فرهنگ روز به روز
پیچیده تر، حساستر و در عین حال بااهمیت تر می شود و زندگی روزمره ما بیش از پیش زیر نفوذ فرهنگ و جلوه های گوناگون آن قرار دارد، از سوی دیگر تحولات اجتماعی، فرایند پرشتاب جهانی شدن و رشد بی سابقه فناوری و گسترش و نفوذ بی مانند ارتباطات و پدیده های دیگر از این دست، دگرگونی های بنیادی و بلا انقطاع را در فرهنگ سبب شده است. همین تحولات مداوم در فرهنگ و تكثر منابع تولید آن، باور به دشواری یا ناممكن بودن برنامه ریزی فرهنگی را موجب شده است به طوری كه عده ای معتقدند در این دنیای پرتلاطم، برنامه ریزی برای فرهنگ ممكن نیست یا دست كم كاری سخت و دشوار است. با این اوصاف بدیهی است كه »توسعه« وتلاش برای دستیابی به آن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان مهمترین مسئله و دل مشغولی مردم، مسئولان و صاحب نظران در كشورهای درحال پیشرفت می باشد. در كشور ما نیز از چند دهه گذشته برنامههای توسعه، تدوین و اجرا گردیده وتلاش های مختلفی در این زمینه انجام گرفته است
«خشت اول» در گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ به نویسندگی و تهیه كنندگی «مریم یوسفی پور» و اجرای «فاطمه امجدیان» پنجشنبه ساعت12:30روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

دسترسی سریع