بررسی نقش و وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی در لایحه عفاف و حجاب در «رهنمون» رادیو فرهنگ

رادیو فرهنگ در برنامه«رهنمون»این هفته به بررسی نقش و وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی در لایحه عفاف و حجاب می پردازد.

1402/03/17
|
10:40

«رهنمون»عنوان برنامه ای از گروه جامعه رادیو فرهنگ است‌كه به دغدغه های فرهنگی اجتماعی جامعه اختصاص دارد این برنامه چهارشنبه 17 خرداد ماه با این موضوع كه نقش و وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی در لایحه عفاف و حجاب چیست از رادیو فرهنگ پخش می شود.
در این برنامه حمیدرضا ولیان به عنوان كارشناس مجری با كارشناسان مختلف این حوزه گفتگو می كند
مروری بر سوابق عملكرد و اقدام شورا درخصوص عفاف و حجاب ، وظیفه شورا در قبال لایحه عفاف و حجاب و رویكردهای مواجهه با آن وارزیابی نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی ازجمله مواردی است كه در این برنامه به آنها اشاره می شود.
در این برنامه صابر اكبری خضری،مشاور دبیر شــورای فرهـنگ عمــومی به عنوان مهمان حضوری و كبری خزعلی، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی اجتماعی زنان به این سوال كه نقش و وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی در لایحه عفاف و حجاب چیست؟ پاسخ داده و مطالبی در این خصوص بیان می كنند.
برنامه «رهنمون»را به تهیه كنندگی مریم مقدسی چهارشنیه ها ساعت 10،30 از رادیوفرهنگ بشنوید این برنامه از پایگاه ایرانصدا و رادیوفرهنگ پخش تصویری دارد.

دسترسی سریع