انسان مداری ویژگی بارز امام موسی صدر

محمد حسین محمودیان: «انسانمداری» و «محبت در دین»، ویژگی مهم «اسلامی» است كه «امام موسی صدر» معرفی میكرد.

1401/06/09
|
15:25

محمد حسین محمودیان، كارگردان مستند 15قسمتی «امام موسی صدر»، در گفتگو با برنامه «وطن فارسی» گفت: «انسانمداری» و «محبت در دین» ویژگی مهم، «اسلامی» است كه «امام موسی صدر» معرفی میكند.
وی با اشاره به مقاطعی از زندگی «امام موسی صدر» در لبنان و نقش مهم ایشان در برقراری صلح و دوستی و آشتی میان اقوام، طوایف، و ادیان در لبنان گفت: روز به روز به مخاطبان «امام موسی صدر» بویژه در میان نسل جوان افزوده میشود و هرچه بیشتر زوایای شخصیت ایشان آشكار میشود، بر تعداد مخاطبانش افزوده میشود؛ چراكه ایشان معرف اسلامی است كه «انسانمداری» و «محبت» ویژگی مهم آن است، و این ویژگیها در زندگی و منش و كردار او بسیار نمود دارد؛ بگونه ای كه از ایران تا جنوب لبنان، تا كشورهای شمال آفریقا، جای پای موثرش در برقراری صلح و آشتی و نزدیكی میان اقوام و حتی ادیان پیداست.
وی افزود: تحقیقات و پژوهشها برای تولید مستند زندگینامه «امام موسی صدر» مرا به این نتیجه رساند كه اگر حضور فیزیكی ایشان استمرار می یافت، جامعه تشیع بصورت خاص، و جامعه مسلمین بصورت عام و جامعه انسانی از وجودش بهره ها می برد.

دسترسی سریع