صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

امام جواد (ع): مؤمن به سه ویژگی نیازمند است : توفیق الهی ، موعظه کننده ای درونی ، پذیرش نصیحت از کسی که او را نصیحت می کند.