صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

نیره السادت عبدالهی مقدم (روانشناس بالینی) در برنامه کتاب بان رادیو فرهنگ درباره چگونگی کتاب خواندن برای کودکان اوتیسم توضیح می دهد.