صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

نابینا نمی بیند ، من ، شما و جهانتان را میبینم . کافی است چشمهایتان را روبه من باز کنید ....

روز جهانی عصای سفید گرامی باد ...