صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دبیر سومین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران گفت: هدف اساسی ما ارتقای سینما و تشویق به انجام کارهای پژوهشی در ارتباط با سینمای ایران است که یافته های آنها می تواند به پیشرفت این حوزه کمک کند.

دکتراعظم راودراد، دبیر سومین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران مهمان برنامه کوبه از رادیو فرهنگ بود.
راودراد در پاسخ به این سوال که جایزه پژوهش سال سینمای ایران با چه هدفی برگزار می شود،گفت: امسال سومین دوره این جایزه است، از همان ابتدا هدف اصلی آن هدایت سینما به سمت پژوهش بوده است و فراهم آورن زمینه ای که سینما بیشتر به پژوهش متکی باشد تا صرفا تکنیک و داستان.
وی افزود: به عبارت دیگر علوم مختلف از پژوهش های سینمایی گرفته تا پژوهش های میان رشته ای که غیرمستقیم می توانند به سینما کمک کنند باید به بحث توسعه سینمای ایران ورود پیدا کرده تا به ارتقای سینمای ایران کمک کند.
دبیر سومین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران ادامه داد: هدف اساسی ما ارتقای سینما و تشویق به انجام کارهای پژوهشی در ارتباط با سینمای ایران است که یافته های آنها می تواند به پیشرفت این حوزه کمک کند.
راودراد در پاسخ به این سوال که چه آثاری حائز شرکت در جشنواره بودند،گفت: ما چهار محور برای شرکت پژوهش ها در جایزه مدنظرداشتیم؛ محور اول پایان نامه های ارشد و رساله های دکترا، محور دوم مقاله های علمی و پژوهشی در حوزه سینمای ایران، محور سوم پژوهش های مستقل که در سازمان های مختلف در ارتباط با سینمای ایران انجام شده بود، در واقع این سه محور دو سال گذشته بودند و محور چهارمی که امسال اضافه شد پژوهش های بصری است که دربرگیرنده فیلم های مستند پژوهشی با موضوع سینمای است. این محور نسبت به سه آثار دیگر تعدادش کمتر بوده به دلیل اینکه امسال این قسمت اضافه شد و نقطه شروعی برای وجود این محور بوده است.
وی در خصوص تفاوت این دوره با سه دوره گذشته بیان کرد: بنده تصور میکنم این دوره هم از دستاوردهای دو دوره گذشته استفاده می کند و هم سعی می کند آنها را به پیش ببرد و هم بحث جدیدی که خاص این دوره است را در برمی گیرد. امسال در واقع نگرش میان رشته ای به مسائل سینمای ایران اضافه شده است.
راودراد گفت:با اساتید مختلف سینمایی که در شوراهای گوناگون با ما همکاری دارند به اتفاق معتقد بودیم که یک نگاه میان رشته ای بایدترویج شود تا سینما صرفا درون تکنیک و محتوای خاص سینمایی باقی نماند، بلکه بتواند از یافته های پژوهشی یا مشاوره های متخصص علوم دیگر مثل علوم اجتماعی، علوم روانشناختی، نقد ادبی و رشته های مختلفی که به هر نحوی در مورد یک فیلم خاص یا مجموعه ای از فیلم ها بتوانند کمک دهنده باشند، بهره بگیرند و با دادن آگاهی های بیشتر فیلم ها بتوانند بهتر به اهداف خودشان دست پیدا کنند.

مرتبط با این خبر

  • به بهانه تولد استاد تارنوازی ایران؛ نگاهی به زندگی و آثار موسیقیایی «هوشنگ ظریف »

  • همراه با عدالت عابدینی و دوچرخه اش در سفرنامه خوانی به مالزی سفر کنید!

  • نگاهی به نمایش «مقدس » سعدی محمدی عبد، تا معافیت مالیاتی هنرمندان در «جادوی صحنه»

  • نگاهی به زندگی و آثار موسیقیایی «هوشنگ ظریف » در خنیاگران

  • «رفاقت با سازهای ایرانی» در چاپ اول

  • افزایش اطلاع از بیماری های روانی هدف جشنواره "هنر و روان"

  • رفاقت با سازهای ایرانی در رادیو فرهنگ

  • نگاهی به نمایش«مقدس »سعدی محمدی عبد تا معافیت مالیاتی هنرمندان در «جادوی صحنه»

  • آوازی از محسن حسن زاده در گام های گمشده

  • سفیر لبخند کودکان میهمان «کتاب ‎بان» رادیو فرهنگ می‌شود