صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

محمد علی مومنی کارشناس مجری برنامه ی « مجله ی نیم روز » با رضا مختاری اصفهانی « کارشناس و پژوهشگر تاریخ » درباره ی نقش مردم در جنبش مشروطه گفتگو کرد .

محمد علی مومنی کارشناس مجری برنامه ی « مجله ی نیم روز » با رضا مختاری اصفهانی « کارشناس و پژوهشگر تاریخ » درباره ی نقش مردم در جنبش مشروطه گفتگو کرد .
مختاری اصفهانی در این باره گفت : مردم در انقلاب مشروطه حضور فراوانی داشتند . مردم با حضور در اجتماعات مشروطه سبب شدند نهاد سلطنت در مقابل در مقابل گروه برگزیدگان جامعه عقب نشینی کند . بخش یاز این گروه ها و برگزیدگان لوطیان بودند . یکی از عناوینی که به این گروه اطلاق می شد « کلاه نمدیان » بود . این گروه در اعلامیه ها و شبنامه هایی که منتشر می شد مورد خطاب قرار می گرفتند . افرادی مثل « مهدی گاو کش » که جان خود را در راه انقلاب مشروطه از دست داد و نیز افرادی چون ستار خان و باقرخان در انقلاب مشروطه حضورموثر داشتند .
این کارشناس و پژوهشگر تاریخ از زنان به عنوان گروه موثر دیگر در انقلاب مشروطه نام برد و اظهار داشت: قبل از مشروطه شاهد حضور زنان در جنبش های گران شدن نان بودیم . در آن دوران هنگامیکه اوضاع اجتماع نابسامان می شد یکی از گروه های اجتماعی که در اعتراضات حضوری فعال داشت ، زنان بودند . حضور زنان سبب می شد اعتراضات جنبه ی احساسی تری به خود گیرد و قشر بیشتری از جامعه در اعتراضات حضور پیدا کنند . زیرا زنان در فرهنگ ایرانی به عنوان ناموس شناخته می شوند و هنگامیکه زنان در اعتراضات مورد ضرب و شتم قرار می گرفتند جامعه تحت تاثیر این امر واکنش نشان می داد .
رضا مختاری اصفهانی درباره ی مجلس اول پس از انقلاب مشروطه گفت : با وجود اینکه مجلس اول طبقاتی بود و طبقه ی شش گانه ی شاهزادگان ، اعیان و اشراف ، علماء، تجار اصناف و مالکان بزرگی در این مجلس حضور داشتند اما گفتمان قانون اساسی مجلس اول ، گفتمانی مردم گرا بود . به همین دلیل انجمن های بسیاری در حمایت از مردم تشکیل شد .
مختاری اصفهانی درباره این انجمن ها اظهار داشت : البته برخی از این انجمن ها دچار تند روی شدند و برخی محلی برای طرفداران دربار شدند . اما در زمانی که محمد علی شاه قصد برچیدن مجلس را داشت عده ای از طرفداران دربار در میدان توپخانه اجتماع کردند و حمایت همین انجمن ها سبب شد محمد علی شاه از تصمیم خود عقب نشینی کند . زنان و دانش آموزان هم نقش مهمی در این میان داشتند . به عنوان مثال آن هنگام که بحث تاسیس بانک ملی در مجلس اول مطرح شد زنان ، طلاهای خود را به عنوان سرمایه به بانک ملی تقدیم کردند و دانش آموزان هم در مقابل مجلس در حمایت از این قانون تجمع کرده و حتی عده ای از دانش آموزان اندک پول خود را به مجلس اهدا کردند .
رضا مختاری اصفهانی درباره این دوران گفت : حضور مردم در انقلاب مشروطه بسیار پر رنگ بود اما در طول یکسال مجلس اول اتفاقاتی رخ دا د که کم کم مردم منفعل شده و محمد علی شاه قاجار موفق شد مجلس را به توپ ببندد اما پس از این انفعال در شهرهایی چون اصفهان و تبریز جنبشهایی علیه محمد علی شاه ایجاد شد که در نهایت منجر به خلع محمد علی شاه از سلطنت شد .

مرتبط با این خبر

  • جمهوری اسلامی دایه دار فرهنگ است باید از هنر حمایت کند

  • بررسی سبک داستان نویسی نویسنده نروژی « کنوت هامسون »

  • گفتگو با « غلامرضا فرجی» در «گذرخیال» رادیو فرهنگ

  • گرامیداشت یاد استاد پرویز ناتل خانلری «فرزانگان فرهنگ» رادیو فرهنگ

  • قندهاری مترجم رمان «در پی پایان» در «چاپ اول»

  • قندهاری «در پی پایان» ایان رید را در «چاپ اول» معرفی می کند

  • هفته ی پژوهش با جوانه های رادیو فرهنگ

  • خبر خوش کانون پرورش فکری برای روشندلان؛ آمارانتشار کتاب به خط بریل افزایش یافته است

  • نمایش "مقدس" در فضایی بسته راوی مناسبات کاراکترهاست

  • شاعرانه های زنده یاد «حسین پناهی» در رادیو فرهنگ