صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بررسی اکران فیلم های خارچی در ایران موضوع برنامه دست به نقد است که چهارشنبه 20 تیر با حضور کارشناسان و منتقدان سینما بررسی می شود.

برنامه جدید «دست به نقد» کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ است که چهارشنبه ها ساعت 15:45 با بحث چالشی درباره نقد و بررسی رویدادها و روندهای حوزه ادب و هنر میزبان کارشناسان و صاحبنظران خواهد بود.

«نظام نامه جدید اکران» نهایی و از سوی سازمان سینمایی وزارت ارشاد منتشر شد. این نظامنامه با ٤٩ ماده و ٤١ تبصره در تاریخ ٢٠ اسفند ١٣٩٦ به تصویب معاون وزیر ورییس سازمان امور سینمایی و امور سمعی و بصری رسیده است.

نکته جالب توجه آزاد شدن اکران فیلم‌های خارجی فقط در پردیس‌های سینمایی با شرایط خاص است . بر اساس ماده 47 فصل ششم، نمایش فیلم خارجی ، پس از اخذ پروانه نمایش و حواله اکران در پردیس های سینمایی مجاز است.
برنامه این هفته با حضور محسن علی اکبری منتقد سینما و جعفر صانعی مقدم عضو هیات مدیره گروه هنر و تجربه باید و نبایدهای اکران فیلم های خارچی در ایران و نظام نامه جدید اکران بحث و گفتگو می کند.


تهیه کننده برنامه دست به نقد محسن حکیم معانی و علی جعفری مجری برنامه است.


مرتبط با این خبر

  • در جستجوی شاهنامه فردوسی

  • مردم شناسی خوراکی ها در سمنان

  • « زبان فارسی »

  • سومین فستیوال شب‌های موسیقی در خانه هنرمندان

  • « هدیه ی سال نو »

  • « ستایش خرد در دیدگاه فردوسی حکیم»

  • ویژه برنامه های دهه ی کرامت »

  • «پایان‌ها»

  • سیری درترجمه آثار ادبی ایتالیا از رادیو کتاب

  • آداب خواستگاری تا عروسی در کهگیلویه و بویراحمد