صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دوره کودکی فصل بازی و تفریح کودک است و او باید بازی کند (چون بازی عامل رشد کودک است و کودک باید کودکی کند) نه این که در کودکی او را به حضور در انواع و اقسام کلاس ها وادار کنیم که برای او فایده و نتیجه ای ندارد ....

نویسنده : حسین نعمتی
امروزه بسیاری از خانواده¬ها را می¬بینیم که کودکان خردسال خود را به انواع و اقسام کلاس¬ها و دوره¬ها (به ویژه در ایام تابستان) می فرستند تا در دانش یا هنری مهارت کسب کنند. به نظر می¬رسد که خیلی وقت ها این کار مبتنی بر ضرورت حقیقی و واقعی نیست و بیشتر از نیازهای کاذب یا حتی ناشی از چشم و هم چشمی¬ها در برابر بچه های فامیل و آشنا است. بنابراین به جای آن که این کلاس ها و دوره ها مایه خوشحالی و راحتی و پیشرفت بچه شود، مایه گرفتاری و ناراحتی کودک می شود و پس از پایان دوره یا کلاس هم، کودک بهره¬ای از آن نمی¬برد .
دوره کودکی فصل بازی و تفریح کودک است و او باید بازی کند (چون بازی عامل رشد کودک است و کودک باید کودکی کند) نه این که در کودکی او را به حضور در انواع و اقسام کلاس ها وادار کنیم که برای او فایده و نتیجه ای ندارد و موجب از بین رفتن شادی و نشاط و حتی آسیب روحی و جسمی به کودک می¬شود.
مولوی در یک بیت با مثالی زیبا این حقیقت را بیان می¬کند و می گوید غذای طفل و کودک شیر است و باید شیر بخورد تا بزرگ شود اما اگر به جای شیر به او نان بدهی موجب مرگ کودک می¬شود .
طفل را گرنان دهی بر جای شیر طفل مسکین را از آن نان، مرده گیر
زیرا ساختار بدن کودک توان هضم نان را ندارد وگرچه نان غذای کاملی است،برای کودک در حکم زهر کشنده است.به همین نسبت برای آموزش و پرورش کودک نیز همانند تغذیه او باید ظرفیت و استعداد جسمی و روحی او در نظر گرفته شود.

مرتبط با این خبر

  • مروری بر جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در «جادوی صحنه»

  • هفت کوچه به مناسبت هفته وحدت

  • استودیو “آشتی کنان" رادیو فرهنگ این هفته دو زوج را آشتی می دهد

  • برگزاری دوازدهمین دوره از جشنواره اقوام ایران زمین

  • زبان فارسی

  • سکوت قبر

  • ادراک، از منظر حکمت و فلسفه (بخش دوم)

  • دست به نقد بررسی می کند: قاچاق کتاب

  • خشت و خیال:چند و چون آزمون های ورود به حرفه معماری

  • تفسیر یادنامه علامه محمد قزوینی در کیمیای کلمات