صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

زبان فارسی همان گونه که بارها زبان شناسان و ادیبان هشدار داده اند ، غریب افتاده و از آن بدتر دچار تعصب های کور و جاهلانه شده اما به هر روی در خطر است .

نویسنده : باقر خلیلی
پدیدۀ وام گیری مهم ترین عامل استفاده گویشوران یک زبان از واژگان زبان های دیگر است . سه علت عمده برای این کار هست :
نخست ، رابطۀ دو گروه زبانی باعث وام گیری واژگان زبان دیگر می شود که در اوضاع کنونی جهان روز به روز گسترده تر می شود.
دوم ، خواست و نیاز است ، یعنی کسی وام می دهد و دیگری به انگیزۀ نیاز وام می گیرد که می بینیم زبان فارسی به سوی برخی زبان های بین المللی مانند انگلیسی یا دیگر زبان های پرکاربرد دست نیاز دراز کرده و درست و نادرست مشغول وام گیری است بی آن که چیزی برای پس دادن داشته باشد.
سوم و خطرناک تر از همه وام گرفتن بیجا برای فضل فروشی است که زبان و فرهنگ یک جامعه را به ورطۀ عقب نشینی یا نابودی می کشاند . وضع زبان فارسی از این نظر آشفته تر است زیرا دستۀ سوم گمان می کنند که اگر از واژگان زبان دیگری وام بگیرند مایۀ منزلت و برتری جایگاه آنان می شود .
بیشترین وام گیری های زبان فارسی از دستۀ سوم است یعنی نه برای رفع نیاز و رسا نمودن زبان که به گمان خام برای کسب منزلت و اعتبار رخ است .
و شوربختانه این به معنای اعتراف به این است که فرهنگ و زبان خودی سست ، ناچیز و ناتوان و زبانی که از آن وام می گیریم ، برتر و مایۀ کسب منزلت است .
کاربرد نا به جای واژگان زبان بیگانه در ادبیات و فرهنگ فارسی ، سستی فرهنگ ، نابودی رفته رفتۀ زبان و به حاشیه رفتن آن را در پی خواهد داشت . هنگامی که یک زبان دچار وام واژه های بی حساب شود ، فرهنگ آن ملت نیز درگیر مشکلاتی خواهد شد.
برای پیشگیری از این پدیدۀ شوم به ویژه در میان جوانان نخست باید خودباوری و خودآگاهی پدید آید و به این آگاهی برسیم که فرهنگ ها و زبان های دیگر بهتر یا برتر نیست .
دستۀ سوم یعنی وام گیرندگان با هدف کسب منزلت باید میان مردم به ویژه جوانان شناخته شوند و آنان به این باور برسند که فرهنگ و زبان فارسی چیزی کم ندارد و از توانا ترین فرهنگ ها و زبان های جهان است و گنجایش عرضه به زبان های دیگر را نیز دارد .
این سخن دنباله دارد . والسلام

مرتبط با این خبر

  • روایت سرنوشت محمد مسعود در شنیدنی های تاریخ

  • نمایشگاههای کتاب در طی چهل سال پیروزی انقلاب

  • رادیو فرهنگ وضعیت هنر بعد از انقلاب را بررسی می کند

  • سفرنامه ی کارلا سرنا

  • « آبلوموف »

  • آشنایی با ایرانشناس برجسته «زنده یاد منوچهر ستوده»

  • ویژه برنامه یادبود زنده یاد صادق عبدالهی از رادیو فرهنگ

  • نام آوران ایران زمین میزبان نادر مشایخی می شود

  • کارگردان نمایش «فیل در تاریکی» به گفتگوی جادوی صحنه می آید

  • ویژه برنامه یادبود زنده یاد صادق عبدالهی از رادیو فرهنگ