صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

راه لذت از درون دان نه از برون ابلهی دان جستن قصر و حصون
آن یکی در کنج مسجد مست و شاد و آن دگر در باغ ترش و بی مراد

نویسنده: حسین نعمتی
بیشتر مردم گمان می¬کنند که برای داشتن روحیه¬ی¬شاد و پرنشاط باید سرمایه و ثروت بسیار داشته باشند. خانه ای چون کاخ،ماشینی مجهز به جدیدترین امکانات روز، سرویس¬های مختلف طلا و جواهرات¬ و بسیاری چیزهای دیگر.
اساسا در باور چنین کسانی این امکانات یعنی خانه¬ی بزرگ ،ماشین روز ، جواهرات گرانقیمت و خلاصه زندگی مرفه موجب شادی و نشاط است. در صورتی که در جهان¬بینی عرفانی و از منظر مولانا عکس این باور درست است.
در نگرش عرفانی شادی و نشاط امری درونی و روحی و روانی است و سپس این امر درونی و روحی به جسم انتقال پیدا می¬کند. از همین رو برای رسیدن به شادی باید به دنبال امری درونی و روحی برویم تا بتوانیم احساس شادی کنیم در صورتی که امکاناتی مانند قصر و باغ و ماشین گرانقیمت و... ابزارهای بیرونی است. شاید این چیزها برای جسم ما راحتی ایجاد کند اما نمی تواند برای روح و روان ما اثری درخور داشته باشد چون اساسا از جنس روح و روان نیست. و روح و روان چیزهایی می¬طلبد که از جنس خودش باشد بنابراین باید به دنبال اموری برویم که از آن سنخ و با ماهیت روح و روان هماهنگ باشد.
مثلا اگر مادری از دیدار فرزند خود محروم شود در بهترین کاخ¬ها هم که زندگی کند ذره¬ای احساس شادی و نشاط ندارد و آن کاخ برای او چون زندان می¬شود، چون روح و روان او آسیب دیده است.تنها چیزی که می-تواند موجب شادی و آرامش او شود دیدار و حضور فرزند در کنارش است نه زندگی در کاخ و خانه¬ گرانقیمت.
زنی که همسرش به او دروغ می¬گوید و آزارش می¬دهد و یا به او خیانت می¬کند، اگر گرانقیمت¬ترین سرویس جواهرات را شوهرش بخرد برای زن هیچ لذتی ندارد.
پدرومادری که پیوسته فرزندشان را در میان دوستان و آشنایان تحقیر می¬کنند حتی اگر بهترین ماشین را هم برای او بخرند و همه امکانات زندگی را در اختیارش قرار دهند هیچ جاذبه¬ای برای او ندارد.
حتما همه ما از این دست نمونه¬ها در اطراف خود زیاد دیده¬ایم. این نمونه¬ها نشان می دهد که آنچه سبب آرامش و شادی و نشاط می¬شود در مرتبه اول از جنس معنا و نگرش و رفتار درست است ،که همه مربوط به روح و روان است و تا زمانی که روح و روان به شادی و نشاط نرسد آدمی به آرامش و شادی نمی¬رسد.
اکنون اگر این نمونه¬ها را بر عکس کنیم یعنی مادر از دیدار فرزندش محروم نشود و هر دو کنار هم باشند. زندگی در اتاق کوچک برای مادر لذبتخش¬تر از زندگی در قصر بدون فرزندش است.
یا اگر مرد به همسرش محبت کند و او را عاشقانه دوست بدارد برای زن چنین حالتی ارزشش بسیار بیشتر از خریدن طلا و جواهرات گرانقیمت از سوی مرد غیرقابل اعتماد است.
یا پدرو مادری که فرزند خود را همیشه مورد محبت و نوازش قرار می دهند چنین والدینی قدر و مقامشان برای فرزند قابل مقایسه با آن پدرو مادری نیست که به او توهین و تحقیر کنند ، حتی اگر ماشین گرانقیمت تهیه کنند و همه امکانات زندگی را در اختیارش قرار دهند.
بنابراین تا زمانی ¬که روح و روان آدمی به آرامش و شادی نرسد، انسان به لذت و آرامش نمی¬رسد حتی اگر به ظاهر غرق در انواع و اقسام راحتی و امکانات باشد. به قول مولوی:
راه لذت از درون دان نه از برون ابلهی دان جستن قصر و حصون
آن یکی در کنج مسجد مست و شاد و آن دگر در باغ ترش و بی مراد

مرتبط با این خبر

  • « بازنمایی آیین سنتی خرمن‌کوبی در اردکان»

  • «دشمن حقیقی انسان »

  • « می خواهم قلقش دستم بیاید »

  • شرایط اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

  • اختلال شخصیت پارانوئید و بی اعتمادی را بشناسیم

  • قیام سی تیر و انتخاب مجدد دکتر مصدق به نخست وزیری

  • خوراکی های سنگسر به روایت ترانه باران

  • «صبح به وقت فرهنگ» ترانه ای که شنیدنی است

  • هنرجویان نقاشی پشت شیشه گردهم آمدند

  • « سفرنامه کلاویخو »