صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

می شنیدم فحش و خر می راندم / رب یسر زیر لب می خواندم
هر زمان می¬گفتم از سوز درون / اهد قومی انهم لایعلمون

نویسنده : حسین نعمتی

یکی از نکاتی که در زندگی هر شخصی باید مورد توجه قرارگیرد آستانه تحمل فرد نسبت به مسائل و حوادث است. هر یک از ما قطعا دارای یک آستانه تحملی نسبت به حوادث هستیم. در واقع آستانه تحمل اشخاص را می¬توان به شکل یک طیف دید که برخی در پایین¬ترین نقطه¬ی آن قرار دارند و برخی در سطح بالاتر و همینطور می رسیم به کسانی که در عالیترین مرتبه¬ آن قرار می گیرند بزرگانی چون انبیا و اولیاء خداوند.
تاریخ زندگی انبیاو اولیاء الهی پر از داستانهایی درباره چگونگی مواجهه آنان با حوادث تلخ به ویژه رفتارهای تند وخشن است.
در تاریخ زندگی پیامبر اسلام (ص)آمده است:شخصی یهودی هر روز که ایشان از خانه بیرون می¬آمدند به سوی حضرت سنگ وکلوخ پرت می¬کرده است. روزی پیامبر از خانه بیرون آمد اما خبری از آن مرد نبود، پیامبر جویای حال او شد گفتند بیمار است و در خانه¬اش استراحت می¬کند.پیامبر(ص) به عیادت او رفت.آن شخص از این بزرگواری پیامبر بی نهایت متحیر و شرمنده شد. نتیجه رفتار بزرگوارانه پیامبر ، ایمان آوردن شخص آزارگر بود.
می شنیدم فحش و خر می راندم / رب یسر زیر لب می خواندم
هر زمان می¬گفتم از سوز درون / اهد قومی انهم لایعلمون
مولوی نیز در دو بیت فوق شیوه¬ی سلوک و رفتار درست را بیان می¬کند. در واقع نشان می¬دهد که انسانهای باظرفیت و بزرگ در برابر افراد جاهل نه تنها برخورد تندی نمی¬کنند بلکه خشم خود را فرو می¬خورند و با رفتار کریمانه¬ی خود سعی می¬کنند و از خدا نیز همین را به دعا می¬خواهند که هر چه زودتر جاهلان، به راه درست و رفتار درست هدایت شوند.

مرتبط با این خبر

  • «صبح به وقت فرهنگ» ترانه ای که شنیدنی است

  • هنرجویان نقاشی پشت شیشه گردهم آمدند

  • « سفرنامه کلاویخو »

  • « تماس شبانه به خرج مقصد »

  • بررسی فرهنگ مردم زنجان در برنامه هفت کوچه

  • کارگردان فیلم هزار پا میهمان جادوی صحنه می شود

  • گفتگو با جمال منبری را بشنوید

  • روایت کودتای داوود خان در افغانستان

  • تقدیر از برگزیدگان رسانه‌های کشور در ترویج فرهنگ رضوی

  • مکتب اپیکوری