صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

این خریداران مفلس را بهل / چه خریداری کند یک مشت گل
مشتری من خدایست او مرا / می کشد بالا که الله اشتری

نویسنده:حسین نعمتی
بسیاری از شخصیت ها و تریبون داران و ... همیشه نگرانند که مبادا روزی خریدار و مخاطبشان کم شود و در سراسر زندگیشان دلهره چنین روزی را دارند و بیشترشان با کم شدن خریدار دچار افسردگی می شوند و حتی برخی از آنان خودکشی می¬کنند.
در این دو بیت مولوی به مخاطب نگاه دیگری دارد. او از منظر الهی به موضوع می نگرد و مبتنی بر همان جهان بینی الهی از مخاطب، تعریف دیگری دارد.
چکیده و خلاصه نگرش مولوی در این موضوع آن است که خریدار واقعی و مخاطب حقیقی خداوند است نه بشر.
خداست که خریدار حقیقی هنر انسان است، اوست که همه اعمال را می¬خرد حتی کمترین ها را که اصلا گمان نمی¬بریم ارزشی داشته باشد.
مولوی در اینجا بشر را تنها یک مشت گل می داند که تا خدا نخواهد کاری از او ساخته نیست. لذا آدمی نباید به خوش آمدن و نیامدن دیگران دلخوش و از تعریفشان مغرور شود یا از تکذیبشان افسرده و نومید شود.زیرا آنان ازخود هیچ قدرتی ندارند و موجوداتی هستند همچون ما.
از دیدگاه مبتنی بر جهان بینی الهی مولوی، خریدار حقیقی هنرانسان ،خداوند است بنابراین در همه کارها باید برای او و به خاطر او قدم بردارد و اگر این گونه شد آنگاه کار او قدر و قیمت پیدا می¬کند و توجه دیگران به او جلب می¬شود.
مشتری من خدایست او مرا / می کشد بالا که الله اشتری
لذا آدمی باید در همه¬ احوال وکارها با خدا معامله کند. همه¬کارها، چه کوچک و چه بزرگ. معامله¬ی با خداست که اولا:حقیقی ثانیا:ماندگار وثالثا: در گستره¬ی وسیع ضرب و تکثیر می¬شود .

مرتبط با این خبر

  • فراخوان دومین جشنواره «ایران ساخت» منتشر شد

  • « شغلم : خندیدن »

  • « زبان فارسی »

  • هر سحرگاه با «سحوری » از رادیو فرهنگ

  • سیری در ادبیات ایتالیا در رادیو کتاب

  • ترتیل قران کریم هر سحرگاه در رادیو فرهنگ

  • نغمه های نیمایی را از رادیو فرهنگ بشنوید

  • ماه مبارک رمضان در آینه ادبیات پارسی

  • « سکوت یا پر حرفی »

  • ثبت ملی عروسک قوم ترکمن