صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

عشق دردانه است و من غواص و دریا میکده
سر فرو بردم در آن جا ، تا کجا سر بر کنم
در غزلی که در آغاز دیوان حافظ نشسته ، خواجه شیراز دشواری های عشق را باز نموده است ، اکنون شاه بیت و نتیجه ی آن پیش روی ماست .

نویسنده : باقر خلیلی
حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ
مّتی ما تّلق مّن تّهوی دّعِ الدنیا وّ اّهمِلها
حضور و غیبت هر دو اصطلاح عرفانی است . حضور حق که همیشه و همه جاست اما حضور عارف نزد حق آن جاست که میان عارف و حضرت حق واسطه نباشد .
دیدار می نمایی و پرهیز می کنی
بازار خویش و آتش ما تیز می کنی ( سعدی )
آیا می شود تصویری از خداوند داشت ؟این که ناشدنی است ، حضور نزد خداوند آن هنگام است که همه تصویر ها محو شود و همه ی هستی و بودت از آن خداوند شود :
میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست
تو خود حجاب خودی حافظ ، از میان برخیز
خداوند در قرآن کریم می فرماید :« به ما که آمدید ، تنها و یگانه آمدید ، چنان که شما را در اول آفریدیم » (سوره انعام آیه ی 94)
بنابر این غیبت و حضوری که حافظ می گوید چنان است :
«...و فایده ی این غیبت ، حضور است . غیبت بی حضور جنون باشد و یا غلبه و مرگ و غفلت . باید تا مقصود این غیبت حضور باشد و چون مقصود شد ، علت ساقط شود ... نه غایب آن بود که از شهر خود غایب بود، غایب آن بود که از کل ارادت غایب بود که وِرا ارادت اشیاء نبود ،که حاضر آن بُوّد که وِرا دل رعنا نّبُوّد ، تا اندر آن فکرت دنیا و عقبی نیود و آرام با هوی نبود ( کشف المحجوب هجویری)
دیدن روی تو را دیده ی جان بین باید
وین کجا مرتبه ی چشم جهان بین من است
پس اگر به وجود خود حاضر شدی از قرب حق غایب گشتی ، حضور تو در هلاک توست :
راهی ست راه عشق که هیچش کناره نیست
آن جا جز آن آن که جان بسپارند ، چاره نیست
هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بُود
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست
این ها که گفتیم و همه ی سختی های عشق را تاب آوردن برای این حضور است .
دیدن روی تو و دادن جان مطلب ماست
پرده بردار ز رخساره که جان بر لب ماست ( فرصت شیرازی )
والسلام

مرتبط با این خبر

  • هفتمین جایزه ی ادبی یوسف

  • «سه وجهی که مثلث نمی سازند»

  • « آخرین شانس »

  • نام اوران ایران زمین میزبان ابوالقاسم اسماعیل‌پور مطلق

  • تمرین شنیداری کودکان با نادر مشایخی در برنامه فکرانه

  • سیری در نمایشگاه کتاب استانبول

  • مزایا و معایب نوسازی و بازسازی خانه های تاریخی

  • برخوانی کتاب « تاریخ طب در ایران» در فرآهنگ

  • نقد و بررسی فیلم ایتالیا ایتالیا در جادوی صحنه

  • نام اوران ایران زمین میزبان ابوالقاسم اسماعیل‌پور مطلق